Hvad er livets firkløver?

Man finder en firkløver ved at lede efter den.

De fire emner i firkløveret er egnede til at fordybe sig i, fordi de stiller skarpt på vores måde at leve og arbejde på – vores eksistentielle vilkår.

De fleste af os har brug for at se og mærke en mening med det, vi arbejder med og den måde vi lever vores liv på. Engang imellem dukker spørgsmålet op – hvad er egentlig meningen med mit liv? Hvad er meningen med mig? Og andre tilsvarende spørgsmål, som kan virke skræmmende, hvis man ikke har nogen af dele dem med. Spørgsmålene om mening give de fleste af os noget at tænke over, og refleksionerne smitter ofte af på de andre temaer.

Ordet glæde trækker i sig selv mundvigene opad, og vi dvæler et øjeblik ved en undren over, at vi måske skøjter lige lovlig hurtigt hen over de små glædesfyldte øjeblikke i vores liv. De er der hele tiden, og jo mere vi lægger mærke til dem, des mere vil de fylde. Så vil vi minde os selv og hinanden om, at vi skal dvæle lidt ved øjeblikket.

Samværet og fællesskabet med andre mennesker er vores eksistens – vi er relationelle væsener, og den påmindelse er måske mere nødvendig i vore dage end nogensinde. Vi fødes ind i et fællesskab, en relation, vi dannes og modnes i et fællesskab og vi har også behov for at fjerne os fra et fællesskab engang imellem. Livet igennem er vi spændt ud i en vekselvirkning mellem fællesskab og aleneværen – kan vi blive klogere på de relationelle fænomener?

Sidst men ikke mindst vil vi undersøge, hvordan vi kan blive klogere på de ting, vi interesserer os for. I disse tider har vi store udfordringer med fake news, alternative sandheder og overfladiske opslag på Facebook. Her kan vi komme til at løbe ned en halv vind. Vi har brug for ordentlig viden, og vi vil belyse behovet for og glæden ved viden ved at dykke ned i begrebet ”den treenige hjerne”. Her vil vores nysgerrighed blive vakt til live og vores bevidsthed blive skærpet, når vi folder viden om krop, følelser og sansninger ud.