Indhold af TimeOut

“Hvis man ikke ved, hvordan man skal lede sig selv, kan man ikke lede andre effektivt.
Og hvis man ikke leder sig selv, så er der andre, der gør det.”

TimeOut er en opdagelsesrejse, en nødvendig “batteri-opladning” til fortsat at kunne varetage de daglige opgaver med overskud af nye tanker, initiativer og løbende tilpasninger til skiftende situationer.

Temaer på TimeOut er blandt andet:

Tid

• Der er kun én tid og det er nutid. Det vi kalder fortid og fremtid,
er tanker i nuet.
• Den sande mening med nuet er at afklare fortiden og forberede
fremtiden.
• Fremtider. Fremtiden er den vifte af muligheder, vi har i nutiden.

Frihed

• Usikkerhed er frihedens pris.
• Hvordan finder vi balancen mellem frihed og sikkerhed?
• Er frihed lykken, for med frihed forgår forbundenheden,
og man bliver i stedet ensom.

Mening

• Mening er noget, man bygger ind i sit liv.
• Det er min indstilling til livet, der vil afgøre livets indstilling til mig.

Død

• Hvordan kan vi give mere liv til livet med bevidstheden om døden.
• Livet og døden forudsætter hinanden – de eksisterer samtidig.

Væredygtighed

• Når du giver andre plads til at være, får du plads til at være dig selv.
• Hvordan kan jeg bringe nuet ind i mit liv?

Aleneværen

• Aleneværen i naturen kan åbne for dybe følelser og tanker.

Perspektiv

• Evnen til at ændre synsvinkel kan være en af de stærkeste og mest
effektive metoder til at håndtere dagliglivets problemer.

Balance

• Vi skal tilstræbe overensstemmelse mellem tanker, ord og handling.
• Vores følelse af tilfredshed er stærkt påvirket af vores tilbøjelighed til
at sammenligne.

Forandring

• En rejse på tusind mil må begynde med det første skridt.

Livet er for kort til at vente på den perfekte dag eller det magiske øjeblik.
Det magiske øjeblik er altid til stede.
Spørgsmålet er, om vi er der til at opleve det.
Nu!